Mannskoret Fagen Hamar
      - Ekte sangglede

Hvem er så Mannskoret Fagen Hamar?

Fagforeningenes Mannskor (Mannskoret Fagen Hamar) ble stiftet i 1915 av arbeidere ved Norrøna Skofabrikk, og består i dag av 22 sangglade menn med et meget godt samhold og supert humør. Vi har per i dag ingen tilknytning til hverken fagforeninger eller politikk, men er et frittstående kor med et historisk navn. Vi har et bredt og variert repertoar og synger sanger innenfor flere sjangere, med opptredener i vårt nærområde og også på reiser som stort sett finner sted innenlands. De siste årene har vi hatt fokus på å fornye oss noe, blant annet var Rock- og Popmusikk hovedingrediensen i vårt eget 100-årsjubileum i 2015. For tiden jobber vi med et prosjekt i samarbeid med Geirr Lystrup som vil kulminere i en konsert på vårparten 2020. Vi nærmer oss nå 105 år, men er unge og “rocka” som aldri før. Den yngste i koret er vår dirigent Andreas Hellesøy, som med sin store tålmodighet og fantastiske kunnskap får frem stadig bedre og bedre sider ved oss. Vi øver i Hamar Kulturhus hver torsdag kl. 19.00, og nye medlemmer er hjertelig velkomne og vil bli tatt imot med åpne armer. 

 

Hvem er hvem?  

Andreas Hellesøy
Bjørn Andresen
Lars Johannessen
Arne Randmæl
Jan Erik Sveum
Einar Tårneby
Svein Øverstad
Jørn Akre
Jorulf Husby
Terje Kristiansen
Eskild Palmesen
Erik Ween
Kjell Erik Jensen
Tom-Erik Brohaug
Kåre Haugli
Peer Ola Hofmo
Elmer Sigmond
Knut Olimbstad
Lars Erik Eide
Audun Fjerdingstad
Ole Tom Fremstad
Ronnie Rusten
Helge Sanderud